کارفرما:اذاره عمران شهر جدید هشتگرد

محل پروژه :فاز2 هشتگرد

ظرفیت :10مترمکعب در شبانه روز

شرح کار:خرید و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی مسجد الغدیر هشتگرد به روش SBR