شناورسازی با هوای محلول (DAF)

سیستم DAF یکی از فرایندهای مهم در تصفیه فاضلابهای صنعتی می باشد که طی آن بدلیل حذف آلاینده های معلق مانند روغن، گریس، چربی و ذرات کلوئیدی زلال سازی صورت می گیرد. عملیات حذف در این سیستم بر اساس تزریق هوای فشرده به پساب است.

عملکرد سیستم DAF بدین گونه مبیاشد که در یک تانک، آب و هوا با فشار 3 بار مخلوط شده و سپس جریانی از این تانک به درون مخزن DAF با فشار 1 اتمسفر وارد میشود. این اختلاف فشار بوجود آمده باعث تولید حباب هایی ( با قطری حدود 200-100 میکرومتر) می شود، این حباب های ریز با چسبیدن به ذرات کلوئیدی باعث شناورشدن ذرات معلق در سطح می گردند.

صنایعی که از سیستم DAF استفاده می کنند:

 • تصفیه پساب صنعتی روغن نباتی
 • پساب صنایع لبنی
 • تصفیه پساب صنعتی روغن نباتی
 • پساب صنایع لبنی

اجزای اصلی سیستم DAF:

مزایای روشDAF:

 • تحمل تغییرات در بار آلودگی و جریان فاضلاب.
 • شرایط و فرایند شیمیایی یکپارچه جهت حذف مناسب امولسیون های روغنی و نفتی .
 • تولید لجن کم به میزان 0/1تا 0/5درصد جریان ورودی اولیه.
 • قابل استفاده به منظور زلال سازی در تصفیه آب های سطحی رنگی و همچنین آب های گل آلود در کاربرد های شهری و صنعتی .
 • توانایی حذف تا 95٪ روغن و TSS
 • قابل استفاده در آلودگی های با سوسپانسیون بالا که استفاده از روش های ته نشینی گرانشی قابل انجام نمی باشد.
 • قابل استفاده در فرایند های صنعتی که میزان جامدات، چربی ها و BOD محلول بالا می باشد.
 • نتایج تحقیقات نشان می دهد که هوای محلول فشرده با فشار حدود 3 بار، بهترین عملکرد را دارد.
 • این سیستم، به علت کوچک بودن قطر حبابها می تواند روغن های ریز را از هم جدا کند.
 • به منظور افزایش راندمان شناورسازی، معمولاً به پساب ورودی مقداری منعقد کننده، جهت عملیات انعقاد و خنثی کردن ذرات اضافه می شود.