کارفرما:اداره کل زندان های خراسان شمالی

محل احداث:زندان شیروان

تاریخ احداث:بهار98

مدت پروژه: 5ماه

شرح کار:تصفیه خانه بهداشتی با ظرفیت اسمی 300 مترمکعب در شبانه روز به صورت EPC

اجرا:سازه به صورت بتنی وسیستم تابلو برق به صورت PLC اجرا گردید.