پکیج تصفیه خانه پساب بیمارستان خاتم النبیاء نطنز:

بیمارستان 50 تختخوابی دولتی نظنز که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد در سال 98 اقدام به تصفیه پساب بهداشتی خود کرد،در این راستا شرکت پیوندآب سپاهان  در شرایط کرونایی وبا توجه به وجود بیماران کرونایی در بیمارستان با رعایت  پروتکل بهداشتی برای بیماران آن بیمارستان ،با بهره گیری از متخصصان مجرب ومتخصص خود اقدام به ساخت و احداث تصفیه خانه با ظرفیتصد متر مکعب در روز و به صورتEPC وآموزش بهره برداری و راهبری 6 ماهه وسازه تصفیه خانه به صورت بتنی مسطح و مستقیم ،تابلو plc انجام و به بهره برداری رسید.فرآیند تصفیه خانه لجن فعال و به صورت EAASمی باشد .

طرح پکیج تصفیه خانه پساب بیمارستان خاتم النبیاء نطنزشامل بخش های زیر می باشد:

1- مخزن متعادل سازی همراه با پمپاژ

2-آشغالگیر دستی (سبدی)

3-دانه گیر و چربی گیر

4-مخزن هوادهی

5-مخزن ته نشینی

6- فیلتر شنی

7-واحد کلرزنی

8-مخزن ذخیره پساب

9-مخزن تغلیظ لجن

مخزن متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ درتصفیه پساب بیمارستان

 در طرح تصفیه خانهپساب بیمارستانخاتم النبیاء نطنزبه دلیل نوع فرایند جهت جلوگیری از شوک بار هیدرولیکی از یک مخزن متعادل ساز بصورت مدفون با مشخصات ذیل استفاده می شود. درون مخزن متعادلساز جهت جلوگیری از ته نشین شدن ذرات از دیفیوزرهای عمقی استفاده شده است.

پیش تصفیه فیزیکی

آشغالگیر دستی در تصفیه پساب بیمارستان

اولین بخش تصفیه پساب بیمارستان، واحد آشغالگیری می باشد که یک واحد فیزیکی تصفیه است و به منظور جلوگیری از ورود مواد جامد نظیر بطری پلاستیکی، کاغذ، چوب، برگ درختان و … به سیستم تصفیه می باشد. . آشغال گیر ها در ظرفیتهای مختلف قابل ساخت هستند که طراحی و ساخت آنها با توجه به دبی، قطر ذرات عبوری، نوع بهره­ برداری و … انجام می شود.

دانه گیر و چربی گیر

دانه از موادی مانند شن و ماسه،سنگ ریزه،خاکستر،خرده شیشه ودیگر جامدات ریز تشکیل شده است.این مواد غالبا جامدات خنثی هستند که چگالی آنها از آب بیشتر بوده و بر همین اساس نیز ته نشین می شوند.

دانه گیر و چربی گیر همانند یک حوض ته نشینی می­ باشد که در آن ذراتی که دارای چگالی بالاتر از آب می­باشند بر اثر گذر زمان ته نشین شده و چربی­ها و روغن­هایی که درای چگالی کمتری نسبت به آب می­باشند بر روی سطح شناور شده و از پساب خارج می­گردد.

تصفیه بیولوژیکی

در فرایند تصفیه فاضلاب به منظور حذف موارد آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آنها به لخته هایی با قابلیت ته نشینی و نهایتاً جمع‌آوری و دفع، از فرآیند های بیولوژیکی استفاده می شود.

جهت تصفیه بیولوژیکیپساب بیمارستان، فرایند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده EAAS انتخاب شده است.

ته نشینی و زلالساز

جداسازی جامدات در فرآیند لجن فعال یک مرحله مهم جهت تولیدپساب بیمارستان زلال و تغلیظ جامدات برای برگرداندن به سیستم تصفیه بیولوژیکی یا دفع به تسهیلات پردازش جامدات است.

مخزن ذخیره پساب

با توجه به اینکه کاربری پساب خروجی از پکیج تصفیهپساب بیمارستان خاتم النبیاء نطنزجهت استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد و این امکان وجود دارد که در تمام ساعات شبانه روز نیاز به استفاده از پساب خروجی به منظور آبیاری وجود نداشته باشد بنابراین جهت نگهداری پساب مذکور نیاز هست یک مخزن بعنوان مخزن ذخیره پساب در محل پکیج احداث گردد.

 

تصفیه پساب بیمارستان نظنزتصفیه پساب بیمارستان نظنز