پروژه:بیمارستان کوار شیراز

فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا کوار بوسیله لوله تحت فشار به تصفیه خانه منتقل می شود.

مشخصات کیفی فاضلاب خام بیمارستان مذکور بر اساس استاندارد در نظر گرفته شده است.

کاربری پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان ، استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد.

 

مشخصات پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا کوار

پارامتر واحد-مقدار
حداکثر  BOD5 mg/lit

30

حداکثر TSS mg/lit

30

COD mg/lit

60

 

 ایستگاه پمپاژ و آشغالگیر

جهت پمپاژ پساب به داخل پکیج فلزی از یک لوله کارگویت به صورت مدفون در زمین استفاده می گردد.

پیش تصفیه فیزیکی

در این قسمت حذف آشغال در واحد زیر صورت می پذیرد .

 • آشغالگیر دستینوع دیگری از آشغال گیر ها که معمولا در پکیچ های تصفیه فاضلاب کاربرد دارند به آشغال گیر سبدی معروفند که به صورت دستی تخلیه می شود. همان طور که مشخص است از یک محفظه با صفحات مشبک تشکیل شده است و بر خلاف آشغال گیر های دستی و مکانیکی که در کانال نصب می شوند، آشغال گیر سبدی در محل ورودی فاضلاب قرار میدهند. در تصفیه خانه مذکور آشغالگیر سبدی از جنس ST37 با پوشش سه لایه رنگ اپوکسی با مشخصات فنی زیر استفاده می شود.
 •  متعادل ساز

  در طرح تصفیه خانه فاضلاببیمارستان فاطمه الزهرا کوار به دلیل نوع فرایند جهت جلوگیری از شوک بار هیدرولیکی از یک مخزن متعادل ساز پلی اتیلن 15 مترمکعبی استفاده می گردد. درون مخزن متعادلساز جهت جلوگیری از تهنشین شدن ذرات و همچنین سپتیک شدن جریان از دیفیوزر های عمقی استفاده شده است.

 • تصفیه بیولوژیکی

  در فرایند تصفیه فاضلاب به منظور حذف موارد آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آنها به لخته هایی با قابلیت ته نشینی و نهایتاً جمع‌آوری و دفع، از فرآیند های بیولوژیکی استفاده می شود.

  جهت تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ، فرایند لجن فعال از نوع IFAS انتخاب شده است.

 •  ته نشینی و زلالساز

  واحد ته‌نشینی ثانویه بعد از فرآیند بیولوژیکی رشد معلق، دو وظیفه دارد که عبارتند از:

  1) تأمین زمان ماند کافی برای ته‌نشینی ثقلی جامدات و تولید پساب نسبتاً زلال

  2) تغلیظ جامدات ته‌نشین شده برای بالا بردن غلظت جامدات در لجن فعال برگشتی

 • واحد کلرزنی

  روش های مختلفی جهت گندزدایی پساب خروجی از تصفیه خانه وجود داشته و رو به گسترش می باشند.   بهترین روش بستگی به کاربرد پساب در پایین دست و میزان گندزدای باقی مانده دارد. بطورکلی ، کلرزنی بیشترین کاربرد را در گندزدایی فاضلاب شهری دارد به دلیل هزینه پایین ، در دسترس بودن و دامنه تأثیر بر همین اساس ، جهت گندزدایی فاضلاب ، پساب خروجی از مخزن ته نشینی به واحد کلرزنی منتقل می شود.

   

   

   

 • مخزن ذخیره پساب

   

  با توجه به اینکه کاربری پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا کوار جهت استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد و این امکان وجود دارد که در تمام ساعات شبانه روز نیاز به استفاده از پساب خروجی به منظور آبیاری وجود نداشته باشد بنابراین جهت نگهداری پساب مذکور نیاز هست یک مخزن بعنوان مخزن ذخیره پساب در محل پکیج احداث گردد.