ترسیب شیمیایی 

یکی از روش های تصفیه فاضلاب صنعتی،تصفیه به روش ترسیب شیمیایی می باشد که شرکت پیوندآب سپاهان برای چندمین بار اقدام به ساخت مخزن و تصفیه فاضلاب به روش ترسیب شیمیایی کرده است.

ترسیب شیمیایی به معنای ساده یعنی اضافه کردن بعضی از مواد شیمیایی خاص جهت ایجاد تغییر فیزیکی در مواد جامد فاضلاب جهت ته نشینی آنها.

 با کمک فرایند ترسیب می توان در صد کل مواد معلق  TSS را تا 90 الی 80 در صد کاهش , به میزان ۴۰ تا ۷۰ درصد میزان BOD را کاهش  و به میزان ۳۰ تا ۶۰ درصد میزان COD را کاهش داد و به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد میزان باکتری های را کاهش داد. 

یکی از منابع آبی که می توان پس از تصفیه ،از آن برای شستشو و آبیاری درختان غیرمثمر جهت جلوگیری از به هدر رفتن آب و کم کردن هزینه مصرف آب استفاده کرد،پساب خروجی از غسالخانه ها می باشد.

در این پروژه پساب غسالخانه باغ رضوان اصفهان با استفاده از روش ترسیب شیمیایی به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز تصفیه شده و جهت آبیاری فضای سبز استفاده می گردد.

نحوه کار تصفیه ترسیب شیمیایی:

در این تصفیه خانه ابتدا پساب داخل مخزنی دو قسمتی رسوب گیری شده و به وسیله یک عدد پمپ پساب وارد مخزن ترسیب شیمیایی می گردد.

در این مخزن ابتدا ماده شیمیایی منعقد کننده وارد شده و پس از اختلاط تند لخته ساز اضافه شده و تمام املاح و ذرات را از پساب خارج می نماید و وارد قسمت ته نشینی کرده و از آنجا وارد فاضلاب می گردد.

پساب تصفیه شده به وسیله کلر ضدعفونی می شود و وارد مخزن ذخیره نهایی جهت استفاده در سیستم آبیاری می گردد.

لازم به ذکر است که با تلاش کارشناسان شرکت فنی مهندسی پیوند آب سپاهان تمام مراحل به صورت اتوماتیک انجام شده و نیروی اپراتور را به حداقل رسانده است.

برای اطلاع بیشتر از پروژه های تصفیه فاضلاب به روش انعقاد و لخته سازی به صفحه تصفیه تکمیلی سپاهانشهر مراجعه نمایید.