کارفرما:شرکت کشاورزی دامپروری بینالود

احداث:تربت حیدریه دامداری ظفر

تاریخ احداث:زمستان96

ظرفیت:200 متر مکعب در روز

شرح کار:انجام پروژه به صورتEPC که تامین کلیه متریال  و ساخت ابنیه ونصب تجهیزات و بهره برداری

به مدت 18ماه با شرکت پیوند آب سپاهان بود.

اجرا: سازه تصفیه خانه به صورت فلزی بوده که در کارخانه ساخته شده و سپس در سایت دامداری ظفرنصب و راه اندازی شده است.