انعقادو لخته سازی تصفیه خانه سپاهانشهر :

یکی از روش های تصفیه فاضلاب صنعتی،تصفیه به روش انعقادو لخته سازی است.سایت انعقادو لخته سازی تصفیه خانه سپاهانشهر در دو مدول 70 لیتر در ثانیه و مجموع ظرفیت 140 لیتر در ثانیه درحال اجرا می باشد.

تصفیه تکمیلی  فاضلاب سپاهانشهر(انعقاد و لخته سازی): کارفرما:شهرداری اصفهان مدت پروژه :4 ماه

سایت انعقاد و لخته سازی تصفیه خانه سپاهانشهر در دو مدول 70 لیتر در ثانیه و مجموع ظرفیت 140 لیتر در ثانیه به شرح زیر در نظر گرفته می شود:

1-آشغالگیر دهانه ریز

2-واحد انعقادولخته سازی

3- واحد ته نشینی 

انعقادولخته سازی

 

1)آشغالگیر دهانه ریز (اسکرین)

اولین مرحله از فرآیند انعقادو لخته سازی، واحد آشغالگیر است. بدین وسیله مواد جامد درشت و شناور توسط شبکه های آشغالگیر جدا می شود تا از صدمه دیدن قطعات مکانیکی یا اختلال فرآیند واحدهای بعدی تصفیه خانه جلوگیری شود. در این پروژه از یک آشغالگیر مکانیکی دوار یا درام اسکرین جهت جداسازی ذرات و مواد جامد داخل فاضلاب استفاده شده است.

 

2)انعقادو لخته سازی و ته نشینی

واحد اختلاط سریع(انعقاد)

پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب سپاهنشهر جهت تصفیه شیمیایی به واحد اختلاط سریع منتقل می شود. هدف از اختلاط سریع در روش انعقادولخته سازی، پخش سریع و یکنواخت مواد شیمیایی منعقد کننده است. در انعقادو لخته سازی، اختلاط سریع با بکارگیری منعقد کننده های فلزی مثل آلوم ، کلروفریک یا مواد پلیمری مانند پلی آلومینیوم کلراید و پلی الکترولیت در پساب ناپایدار سازی ذرات کلوئیدی و تشکیل لخته های ریز در حدود چند ثانیه انجام می شود.

 

واحد اختلاط کند(انعقادو لخته سازی)

پس از ناپایداری ذرات کلوئیدی در واحد اختلاط سریع، حوضچه اختلاط کند باعث چسبیدن لخته های ریز به یکدیگر و تشکیل لخته های بزرگتر می گردد. برای اطمینان از حذف حداکثر مقدار کدورت و ایجاد شرایط لازم برای تجمع و به هم پیوستن ذرات ناپایدار، باید انرژی و اختلاط مناسب پس از اختلاط سریع فراهم گردد، لذا پساب بایستی به آرامی به هم زده شده تا رشد و بزرگ شدن لخته ها تسریع و ذرات قابل ته نشینی شکیل گردد.

 واحد ته نشینی

پس از تشکیل لخته های بزرگ در واحد اختلاط کند، جریان وارد تانک های ته نشینی می شود که هدف از آن درروش انعقادولخته سازی، حذف لخته های تشکیل شده به کمک نیروی ثقل و زلال سازی پساب است. بر اساس طرح پایه، لجن تولیدی در این واحد مستقیما به شبکه جمع آوری فاضلاب پمپاژ می شود.

 
واحد تهیه و تزریق مواد شیمیایی در انعقاد و لخته سازی:

مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده

بخشی از ذرات که به دلیل خاصیت ثقلی قابل حذف نیستند را با استفاده از مواد منعقد کننده در انعقادو لخته سازی سنگین می نمایند به گونه ای که امکان حذف و ته نشین شدن آنها فراهم گردد. مواد منعقد کننده معمولا دارای بار الکتریکی مثبت هستند و در اطراف مواد کلوییدی که اکثرا بار منفی دارند مجتمع شده و تشکیل فلاک می دهند. میزان نوع موادمعمولا با روش آزمایش جار (درآزمایشگاه) بر روی نمونه آب در شرایط مختلف تعیین می گردد. در ایران رایج ترین مواد منعقد کننده مصرفی کلروفریک و پلی آلمینیوم کلراید و سولفات آلمینیوم (آلوم) هستند که با توجه به سهولت دسترسی و هزینه های خرید مواد شیمیایی، از سیستم تزریق کلریدفریک استفاده گردیده است.  

 
ماده تنظیم کننده PH در انعقاد و لخته سازی

مواد منعقد کننده معمولا در محدوده خاصی از PH دارای عملکرد بهینه در فرآیندهای انعقادولخته سازی هستند و از طرفی استفاده از برخی موادمانند کلرید فریک، باعث کاهش میزان PH پساب می گردد، به همین منظور استفاده از سیستم تنظیم PH  ضروری است.

اقتصادی ترین ماده تنظیم کننده PH که قلیایت آب جهت رسیدن به شرایط مطلوب در تصفیه خانه ها را فراهم می نماید. محلول آب آهک است. به همین منظور جهت ذخیره سازی کیسه های آهک مکان مناسبی پیش بینی می گردد.

شرکت پیوند آب سپاهان مفتخر است با تکیه بر دانش کارشناسان مجرب خود، اقدام به طراحی و ساخت سیستم های انعقاد و لخته سازی نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی انعقاد و لخته سازی ،انعقاد و لخته سازی تصفیه فاضلاب، انعقاد و لخته سازی الکتریکی، انعقاد و لخته سازی در تصفیه پساب، عوامل موثر بر انعقاد و لخته سازی با کارشناسان شرکت پیوندآب سپاهان تماس حاصل نمائید.