آب خاکستری مسجد هشتگرد

کارفرما:اداره عمران شهر جدید هشتگرد

محل پروژه :فاز2 هشتگرد

مدت اجرا:60 روز کاری

ظرفیت :10مترمکعب در شبانه روز

شرح کار:خرید و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی مسجد الغدیر هشتگرد به روش SBR

آب خاکستری هشتگرد

جهت اطلاع از پروسه تصفیه آب خاکستری کلیک کنید.