پساب آبکاری

در پساب آبکاری آب نسبتا زیادی به عنوان آب کشیدن محصولات آبکاری شده  – شستشو اولیه قطعاتی که باید آبکاری شوند به منظور جداسازی رسوبات و ناخالصی ها از روی آنها -تهیه محلول های شیمیایی شستشو قطعات و محلول های آبکاری مصرف می شود.

بدیهی است که دورریزی های مایع (فاضلاب)از صنایع آبکاری باید محتوی انواع و اقسام مواد شیمیایی اسیدی-قلیایی- مواد سمی نظیر فلزات سنگین چربی و روغن و مواد پاک کننده  در مواردی سیانور باشند. 

پساب آبکاری چیست:

فرایند آبکاری عبارت است از قرار دادن و تثبیت فلزی بر روی یک فلز دیگر با قطر و ضخامت بسیار کم که به وسیله محلول آبکاری انتقال فلز مورد نظر از این محلول به فلزی که در قطب منفی یا کاتد قرار گرفته انجام می شود.

 

آلوده کننده هادر فاضلاب

مهم ترین  آلوده کننده هادر پساب آبکاری،مواد جامد معلق -مس-فلوئور-فسفر – پالادیوم -اسید ها-بازها انواع اقسام فلزات سنگین -چربی و روغن مواد پاک کننده و بعضی مواد دیگر است .به علت مصرف اسید در پاک کردن سطوح فلزی باید انتظار داشت فاضلاب های آبکاری از ph پایینی برخوردار باشد.

نحوه صحیح تصفیه، آن است که بتوانیم فاضلاب های مختلف تولیدی را به طور مجزا و یا مخلوط شده با یکدیگر مورد تصفیه قرار دهیم.

مواد موجود در فاضلاب

ارسنیک فاضلاب ها را می توان با مصرف سولفورهیدروژن در phحدود 6 تا 7 به صورت رسوب از محیط خارج نمود بهتر است برای جداسازی ارسنیک رسوبات را از صافی عبور داد.ارسنیک در غلظت های کم با ذغال فعال حذف خواهند شد.

باریم نیز از صنایعی مانند رنگساز-متالوژی و شیشه و سرامیک به محیط زیست تخلیه می شوندو بهترین روش حذف ،تبدیل آن به سولفات باریم نامحلول است.باریم میتواند با تبادل یونی و الکترودیالیز از فاضلاب جدا شده ولی این تصفیه ها کمی هزینه بردار است.

کادمیوم در صنایع متالوژی -سرامیک- آبکاری -نساجی صنایع شیمیایی تولید و از طریق فاضلاب  به محیط زیست تخلیه می گردد.

کرم و مس وآهن و سرب و منگنز وجیوه و نیکل و سلنیم و نقره و روی نیز از جمله موادی است که در پساب آبکاری وجود دارند.

بهترین روش تصفیه آن

بهترین روش تصفیه پساب آبکاری،تصفیه شیمیایی ست عمل تصفیه بعد از خنثی سازی فاضلاب های به شدت اسیدی یا قلیایی از طریق تبدیل فلزات سنگین به هیدروکسیدهای نامحلول یا سولفورهای نامحلول انجام خواهد گردید. 

درتصفیه پساب مخازن جمع آوری فاضلاب ها باید طوری باشد که علاوه بر تولید روزانه پساب ،حجم لازم برای اضافه کردن مواد شیمیایی مورد نیاز تصفیه و زمان فعل و انفعال پیش بینی شده باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از پروژه های تصفیه پساب آبکاری انجام شده شرکت پیوندآب سپاهان به پروژه شرکت آلومرول اراک مراجعه نمایید.

 

پساب آبکاری