فرآیندحذف روغن- شناورسازی با هوای محلول (DAF)

سیستم چربی گیر یکی از فرایندهای مهم در تصفیه فاضلاب های صنعتی می باشد که طی آن بدلیل حذف آلاینده های معلق مانند روغن، گریس، چربی و ذرات کلوئیدی زلال سازی صورت می گیرد. عملیات حذف در این سیستم بر اساس تزریق هوای فشرده به پساب است.

عملکرد سیستم DAF بدین گونه مبیاشد که در یک تانک، آب و هوا با فشار 3 بار مخلوط شده و سپس جریانی از این تانک به درون مخزن DAF با فشار 1 اتمسفر وارد میشود. این اختلاف فشار بوجود آمده باعث تولید حباب هایی ( با قطری حدود 200-100 میکرومتر) می شود، این حباب های ریز با چسبیدن به ذرات کلوئیدی باعث شناورشدن ذرات معلق در سطح می گردند.

صنایعی که از سیستم  چربی گیر استفاده می کنند:

تصفیه پساب صنعتی روغن نباتی

پساب صنایع لبنی

پساب صنایع غذایی از جمله: فراورده های گوشتی،کنسروسازی

پساب صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی

اجزای اصلی سیستم چربی گیر:

محفظه انعقاد

مخزن شناورسازی

پارو سطحی

بافل و محفظه جمع آوری چربی

سیستم اشباع هوا

نتایج تحقیقات نشان می دهد که هوای محلول فشرده با فشار حدود 3 بار، بهترین عملکرد را دارد.

این سیستم، به علت کوچک بودن قطر حبابها می تواند روغن های ریز را از هم جدا کند.

به منظور افزایش راندمان شناورسازی، معمولاً به پساب ورودی مقداری منعقد کننده، جهت عملیات انعقاد و خنثی کردن ذرات اضافه می شود.

روش CPI:

جدا کننده های CPI شامل صفحات فلزی موازی می باشد که بیشتر در تصفیه پساب به منظور جدا کردن روغن یا مواد جامد معلق از آب استفاده می شود.  در تصفیه پساب های آلوده به مواد چرب، صفحات پلاستیکی در جدا کننده های CPI برای بهبود اقتصادی و فرایندی سیستم جداسازی استفاده می شودپس از جدا شدن اجزای روغن در صفحات موازی، جمع آوری می شوند و جامدات در قسمت های پایین مخزن انباشته می شوند و در نهایت تخلیه می گردند.

یک جداساز CPI یک سیستم جداسازی آب نفتی با کیفیت است که برای جداسازی قطعات به سرعت و کارآمد طراحی شده است. جداسازهای CPI  به منظور حذف روغن برای بازیافت حداکثر مقدار هیدروکربن ها برای تصفیه آب های روغنی و همچنین ایجاد پساب مناسب تولیدی جهت استفاده در فرایند های تصفیه تکمیلی و همچنین رعایت الزامات کنترل آلودگی ضروری می باشد.

روش کار دستگاه  چربی گیر CPI

اصل اساسی در جداسازی این موادتفاوت گرانش بین فازها (مایع- مایع یا جامد – مایع) در سیستم جداسازی دو فاز می باشد. بدین ترتیب واضح است که فاز با دانسیته بالا ته نشین می شود و فاز با دانسیته پایین بر روی سطح مایع باقی می ماند.آب با آلودگی مواد چرب از قسمت بالای دستگاه  وارد چربی گیر CPI می شود و به سمت پایین حرکت می کند و بین صفحات  جدا کننده های قرار می گیرد. .

روغن جدا شده به قله های موجدار در صفحات موازی برخورد می کنند و روغن چسبیده شده به صفحات موازی به سمت بالا و سطح مخزن حرکت می کنند و ذرات نفت جدا شده به بالای جداساز منتقل می شود، در بالای واحد، روغن جدا شده یک لایه را تشکیل می دهد و با یک شیر قابل  تنظیم میباشدو به وسیله جاروب هایی از روی سطح جمع آوری می گردد.

پساب خالص به سمت بالا از طریق مسیر های مشخص از جداساز خارج می شود. جامدات جدا شده در بین صفحات موازی چربی گیر CPI به سمت پایین پکیج حرکت کرده و ته نشین می شود . استفاده از پیکربندی جریان و بسته صفحات رو به پائین تضمین می کند که کل فاز آب از طریق بسته بندی صفحات عبور می کند. از آنجا که بسته های صفحات  در شیب حدود  45 درجه قرار دارد، جداسازی افزایش می یابد و خطر گرفتگی مدیا ها به حداقل می رسد.

مزایای جداکننده های چربی گیرCPI طراحی شده در سیستم های تصفیه فاضلاب:

نیاز به فضای کم

هزینه های بسیار کم نگهداری از آنجا که قطعات متحرک وجود ندارد

راندمان بالا و ظرفیت همراه با حجم فشرده.

هزینه نصب کم از آنجا که واحدهای عمدتا پیش ساخته هستند.

کنترل شوک های عملیلتی بدون تاثیر بر کیفیت پساب

عملیات مداوم و زمان هیدرولیکی کوتاه مدت

عدم حساسیت  به شرایط آب و هوایی، تغییر دما و ترکیب فاضلاب ورودی

بازده جداسازی بالا

سولت در پوشش دادن فرایند جهت کنترل مواد فرار (  VOC) وکنترل بو

معایب  چربی گیر CPI

غلظت TSS بالاتر از 100 تا 200 ppm توصیه نمی شود.

انعطاف پذیری کم برای  تغییرات در جریان و بارگذاری

میزان حذف مواد طبق فرایند CPI به شرح زیر است.

  • گلوله و ذرات ریز نفت با قطر : 10 – 60 میکرون و بزرگتر
  • حذف روغن به میزان 99%-50 %
  • روغن باقی مانده در محدوده 20 – 5 ppm
  • حذف 90-80% TSS