کارفرما:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

محل احداث:بادرود -نطنز (کمپینگ گردشگری متین آباد)

ظرفیت:20 متر مکعب در شبانه روز

شرح کار:سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کمپ به روش SBR