درباره شرکت پیوند آب سپاهان

شرکت فنی مهندسی « پیوند آب سپاهان » با بهر گیری از کادر علمی و فنی با تجربه و متخصص در زمینه خدمات فنی مهندسی و ساخت تصفیه خانه های پساب های صنعتی شامل تصفیه پساب های ناشی از حفاری های نفتی و طرح های آب و فاضلاب و همچنین دستگاه های نوین آب شیرین کن CDI فعالیت خود را از سال 1386 آغاز نمود. در این راستا تاکنون موفق به انجام پروژ های متعددی در زمینه تصفیه فاضلاب در نهادها و سازمان های مختلف شده است.