پروژه :مجتمع مسکونی هفت دست

صاحب ملک:شخصی

ظرفیت: 5 متر مکعب

نوع فرآیند:بیولوژیک و فیلتراسیون

امکانات دستگاه:

  • مجهز به سیستم تمام اتوماتیک back wash

  • مجهز به سیستم هوشمند اطلاع رسانی و alarm تلفن همراه

  • قابلیت و انعطاف پذیری سیستم از نظر کمی و کیفی پساب

  • کنترل سیستم از طریقاپلیکیشن