فعالیت های شرکت

  • فاضلاب های شهری،فاضلاب های صنعتی کارخانه ها و دامداری هاو رنگرزی هاوپساب های پالایشگاهی
  • طراحی و اجرا تصفیه خانه های کوچک شهری و صنعتی به روش EPC
  • تصفیه آب و آب شیرین کن به روش ROوتکنولوژی های روز دنیاCDIوEDI
  • ساخت انواع استخر ومنابع ومخازن بتنی
  • پکیج تصفیه آب خاکستری وبازیابی و بازچرخانی آب
  • طراحی و اجرای شبکه های آب و فاضلاب
  • مشاوره و بهسازی تصفیه خانه های آب وفاضلاب
  • اجرای تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات صنعتی
  • ساخت پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب
  • تحقیق و توسعه روش های نوین تصفیه آب و فاضلاب
  • تهیه و ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب شامل ساخت انواع فیلترهای تحت فشار،سختی گیر،آشغالگیرهای دستی و اتوماتیک،سیستم فرآوری لجن
  • ساخت انواع استخرهای تفریحی کوچک و شهری با به روز ترین سیستم های تصفیه
 
1386

سال تاسیس

برخی مشتریان