فعالیت های شرکت

  • مطالعات، طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شهری و پکیج های تصفیه فاضلاب
  • بهره برداری، نگهداری و راهبری شبکه های آ ب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شهری
  • انجام کلیه خدمات ویدئومتری شبکه های آب و فاضلاب بر اساس استاندارد WRC
  • اجرای سامانه های GIS و تله متری و کالیبراسیون شبکه در جهت کاهش تلفات و حوادث شبکه های آب و فاضلاب
  • طراحی، نصب و راهبری سیستمهای آب شیرین کن به روش یون زدایی خازنی CDI و اسمز معکوس RO
  • همچنین ساخت فیلترهای شنی و تانکهای ضربه گیر
 
1386

سال تاسیس

برخی مشتریان