کارفرما:شرکت گاز استان اصفهان

محل احداث:ورزشگاه ایثار اصفهان

تاریخ احداث:بهار97

ظرفیت:5 متر مکعب در شبانه روز

یکی از دسته بندی های فاضلاب بهداشتی که آن را بر اساس بار آلی از یکدیگر مجزا می کند ، تقسیم به دو دسته فاضلاب سیاه و فاضلاب خاکستری ( آب خاکستری) می باشد . فاضلاب سیاه شامل فاضلاب خروجی از سرویس های بهداشتی و فضولات انسانی و یا حیوانی می باشد که حاوی مقدار بسیار زیادی باکتری ، کلیفرم ، میکروب و پاتوژن است و بار آلودگی بسیار زیادی دارد و از طرفی در صورت عدم تصفیه اثرات سوء زیست محیطی زیادی به جامعه وارد کرده و سلامت انسان را به خطر می اندازد. فاضلاب و یا آب خاکستری به آب های ناشی از مصارف بهداشتی از قبیل شستشو در حمام ، لباسشویی  و ظرفشویی که حاوی مواد شیمیایی و دترجنت می باشد  طلقی می شود. پساب ناشی از فعالیت در آشپزخانه در صورتی که ناشی از شستشو معمولی باشد آب خاکستری و در صورتی که حاوی چربی و روغن و یا ناشی از شستشوی میوه و سبزیجات آلوده به میکروب و پاتوژن باشد در دسته فاضلاب سیاه قرار می گیرد.

شرح کار:پروژه مربوط به تصفیه آب خاکستری از دوش های حمام روشویی و سرویس های بهداشتی، با ظرفیت حدود 5 متر مکعب در روز بوده که برای آبیاری درختان غیر مثمر استفاده می شود.این سیستم از دو قسمت ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون تشکیل شده و میزان آب تصفیه شده از طریق کنتور نمایش داده می شود.

میزان CODورودی 250 میلی گرم بر لیتر و خروجی آن حدود 30 میلی گرم بر لیتر می باشد.

 

Keyphrase density: The keyphrase was found 13 time. That’s more than the recommended maximum of 11 times for a text of this length. Don’t overoptimize!