کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منظقه 6 تهران

محل پروژه :شهرری

تاریخ اجرا:بهار96

مدت اجرا:6 ماه

شرح کار:نصب کنتور و انشعابات و  GIS مناطق خانی آباد ،کهریزک،اسلامشهر،ورامین،باقرشهر،حسن آباد و…