صفحات لاملا:

ته نشین کننده‌ی لاملا برای شفاف سازی و حذف مواد جامد معلق از فاضلاب به کار می‌رود که معمولا در مرحله اصلی تصفیه به جای مخزن‌های ته نشینی معمولی قرار می‌گیرند. لاملا متشکل از یک سری صفحات شیب دار است که سطح زیادی را در زیر بنای کمتری ایجاد می‌کنند.

نحوه عملکرد لاملا :

ابتدا جریان فاضلاب به لاملا وارد می‌شود، سپس ذرات بر روی صفحات شروع به ته نشینی می‌کنند و در زیر مخزن جمع می‌شوند. لجن تولید شده از پایین مخزن  و فاضلاب تصفیه شده از بالای مخزن از واحد خارج می‌شوند.

از صفحات لاملا به منظور افزایش راندمان حوض های ته نشینی و چربی گیری به روش CPI استفاده می شود. صفحات موج دار با زاویه ی 60 درجه می باشد که از PP  و PVC ساخته شده است.

فاضلاب ورودی به مخازن از صفحات لاملا عبور کرده و از سرعت آن کاسته می شود. با کم شدن سرعت عبوری سرعت بالاروی روغن و ذرات جامد در مایع افزایش پیدا می کند و روغن و جامدات بر روی سطح جمع می شود.لاملادر فاضلاب با افزایش سطح تماس و کاهش مسیر حرکت ذرات منجر به کاهش زمان ماند و در نتیجه افزایش راندمان می شود.

 

مزایا لاملادر فاضلاب:

  • قابلیت استفاده در ظرفیت های مختلف
  • بالا بودن راندمان جداسازی ذرات
  • تخلیه ی آسان لجن و مواد جمع آوری شده
  • نگهداری و نصب آسان
  • افزایش راندمان ته نشینی و زلالسازی
  • کمترین میزان استفاده از مواد منعقد کننده

 

صفحات لاملادر فاضلاب و صفحات پکینگ مدیا از نظر ظاهری شبیه به یکدیگر است به همین دلیل در نوع استفاده و  نیز نحوه ی قرارگیری صفحات تفاوت اساسی وجود دارد.استفاده از لاملا موجب کاهش حجم مخزن و کاهش حجم تصفیه خانه و افزایش راندمان تصفیه خانه می شود. کاهش ابعاد تصفیه خانه و افزایش ظرفیت آن منجر به صرفه جویی در سرمایه خواهد شد.

 


لاملا