کارفرما:شرکت کشاورزی دامپروری بینالود

احداث:تربت حیدریه دامداری ظفر

تاریخ احداث:زمستان96

ظرفیت:200 متر مکعب در روز

شرح کار:انجام پروژه به صورتEPC که تامین کلیه متریال  و ساخت ابنیه ونصب تجهیزات و بهره برداری

به مدت 18ماه با شرکت پیوند آب سپاهان بود.

اجرا: پس از طراحی و رسم نقشه ها و شبیه سازی نوبت قسمت برش و گیوتین میرسدو بعد از آن مونتاژ

دیواره ها وکف انجام میشود وسپس با دستگاه های ریکتیفایر(Rectifier)دیواره ها وکف به هم جوش داده و سپس اتصالات مربوطه نصب میشوند.در مرحله بعد تست هایی همچون (VI)=visual test)

(pi):pam test) ,(RT) radiography test)انجام شد.

بعد از تکمیل جوشکاری مرحله پوشش داخلی وبیرونی سازه شروع میشود که از سه لایه زینک میانی و پلی ارتان و

از داخل از زینک و رزین و الیاف (فایبرگلاس)که ضد خوردگی ومقاوم در فاضلاب ساخته شده است.