میکسر فاضلاب

از میکسر بیشتر در استخرهای متعادل ساز در تصفیه خانه ها و ایجاد گردش در مخازن و جلوگیری ازته نشین شدن مواد و اختلاط و ایجاد همزدگی در مخازن ها استفاده می شود.

میکسر نقش مهمی در فرآیند تصفیه فاضلاب داردو براساس وظیفه و جایگاه آنهادر انواع و شکل های مختلفی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.از نظر سرعت به دو نوع کند و تندتقسیم میشود.

قدرت موتور و گیربکس به عوامل مختلفی مانند  ویسکوزیته ، حجم ، دما و سرعت همزدن بستگی دارد.

طراحی میکسر:

میکسر دورتند:

میکسرهای دور تند جهت اختلاط مواد شیمیایی یا حل کردن به صورت یکنواخت کردن دو یا چند ماده در سیال استفاده می شود.زمان لازم جهت این پروسه بین 5 تا 15 دقیقه حداکثر می باشد.لازم به ذکر است دور آنها معمولا بالاتر از 40 دور و تا حداکثر 250 دور در دقیقه خواهد بودکه برای انتخاب دور آن نسبت به انرژی که قرار است به سیال وارد شود مشخص می گردد.

میکسر دور کند:

از میکسر دورکند جهت انعقاد و لخته سازی پساب های صنعتی و بهداشتی و صنایع آبکاری و تصفیه خانه های تکمیلی بیشترین استفاده را دارد.معمولا با دور حدود 4 تا 10 دور در دقیقه مورد استفاده قرار می گیرد.جنس آن به خاطر تماس با پساب از نوع استیل 304 و 316 انتخاب می گردد.

میکسر

کارگاه ساخت میکسر شرکت پیوندآب سپاهان

برای بازدید ازانواع میکسر های ساخته شده توسط شرکت پیوند آب سپاهان به صفحه انعقاد و لخته سازی سپاهانشهر مراجعه نمایید.میکسر های ساخته شده در کارگاه شرکت پیوند آب سپاهان از نوع استیل 316 است که ازنوع مقاوم ترین استیل در فاضلاب های صنعتی می باشد. 

شرکت پیوندآب سپاهان فعال در امرطراحی و ساخت و فروش انواع میکسرمستغرق ثابت, شناور, هواده سطحی و زیر آبی درمدل ها و ظرفیت های مختلف می باشدوآماده پاسخگویی ومشاوره رایگان به نیاز شما مشتریان محترم در سراسر نقاط ایران می باشد.