تصفیه پساب بهداشتی درکرج (هشتگرد)

شرکت فنی مهندسی پیوند آب سپاهان جهت تصفیه پساب بهداشتی خروجی از روشویی توالت های مسجد الغدیر از سیستم SBR استفاده کرده است. ظرفیت پساب بهداشتی خروجی از توالت ها ۱۰ مترمکعب در روز بوده  و مدت اجرا ۶۰ روز کاری و پکیج در محل مسجد در کرج – شهر جدید هشتگرد-فاز۲  است که بعد از تصفیه مجدد آب جهت آبیاری گیاهان و درختان مسجد استفاده می شود که نزدیک به 70 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

تشریح مراحل بهره برداری راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

1)مرحله پرشدن(Fill): طی مرحله پرکردن، مایع و ماده غذایی (فاضلاب خام یا پساب خروجی از تصفیه اولیه) به راکتور اضافه می شوند. در طول مرحله پرکردن راکتور، ممکن است فقط اختلاط داده شود و یا علاوه بر اختلاط هوادهی نیز بشود تا واکنش های بیولوژیکی در پساب بهداشتی ورودی تقویت گردد.

2)مرحله واکنش(هوادهی) (React): در طول دوره واکنش میکروارگانیسم ها در شرایط کنترل شده محیطی مواد آلی را مصرف می کنند.

3)مرحله ته نشینی(زلالسازی) (Settle): به جامدات فرصت جداشدن از مایع تحت شرایط آرام داده می شود که منجر به تولید روآب زلال قابل تخلیه به صورت پساب بهداشتی می گردد.

4)تخلیه(جداسازی مکانیکی آب از مواد جامد معلق) (Draw): در دوره تخلیه ،پساب بهداشتی زلال از راکتور تخلیه می شود. مکانیزم های متعددی برای تخلیه پساب وجود دارد که متداول ترین آن ها سریزهای شناور یا قابل تنظیم هستند.

5)سکون(ldle): از دوره سکون در سیستم های چندگانه برای ایجاد زمان کافی در مخزن جهت تکمیل فاز پرشدن پیش از آغاز به کاردیگر استفاده می شود. به دلیل عدم ضرورت فاز سکون ممکن است گاهی اوقات حذف شود.

در پکیج تصفیه پساب بهداشتی طراحی شده برای مسجد الغدیر هشتگرد تمام مراحل در یک مخزن پلی اتیلنی انجام می گیرد.

شرح فرایند تصفیه پساب بهداشتی به صورت ذیل می باشد:

  1. ابتدا پمپ سپتیک  و بلوئر  روشن شده و پساب بهداشتی به SBR پمپ می شود و همزمان هوادهی صورت میگیرد تا جایی که لول سوئیچ  به حد بالائی خود برسد. در این لحظه پمپ فاضلاب خاموش می شود.
  2. بلوئر به مدت 6 ساعت دیگر کار کرده و سپس خاموش می شود.
  3. به مدت یک ساعت ته نشینی صورت می گیرد.
  4. پس از یک ساعت ته نشینی، پمپ آب خروجی شروع به کار می کند و پس از مدت زمانی
  5.  پمپ کلر زنی شروع به کار میکند. این روند تا رسیدن لول سوئیچ (به حد پایینی خود ادامه دارد و سپس اول پمپ آب خاموش شده و سپس پمپ کلر زنی خاموش می شود.

آب خاکستری هشتگرد

در بهره برداری از یک فرآیند SBR دفع لجن معمولا در طول مرحله واکنش انجام می شود، تا تخلیه جامدات (شامل ذرات ریز و لخته های درشت) یکنواخت باشد. یک ویژگی منحصر به فرد سیستم SBRدر تصفیه پساب این است که در آن به سیستم بازچرخش لجن فعال (RAS) نیازی نیست.