روش تصفیه پساب آشپزخانه صنعتی

تصفیه خانه کارخانه کنساتره همدان با ظرفیت 25 مترمکعب در روز ترکیبی از دو پساب بهداشتی و پساب آشپزخانه صنعتی می باشد به همین دلیل ابتدا چربی پساب خروجی از آشپزخانه به وسیله چربی گیری ثقلی جدا شده سپس به همراه پساب بهداشتی وارد متعادل ساز می گردد.

سپس پساب از مخزن متعادلساز توسط پمپ وارد مخزن هوادهی می گردد در این مخزن پساب به مدت 6 تا 8 ساعت هوادهی شده و باعث رشد میکرواورگانسیم ها و کاهش BOD می گردد.

پساب آشپزخانه صنعتی

لازم به ذکر است سیستم تصفیه بیولوژیکی در پروژه پساب آشپزخانه صنعتیIFAS بوده و به دیلی وجود مدیا زمان ماند کم تری را جهت تصفیه به خود اختصاص خواهد داد .

پس از هوادهی و ایجاد زمان ماند کافی پساب وارد مخزن ته نشینی شده و پس از زمان ماند 2 تا 3 ساعته لجن و میکرواورگانیسم های مرده از پساب جدا شده و ته نشینی می گردد و فاضلاب تصفیه شده از سریز خارج شده و به وسیله سیستم کلرزنی ضدعفونی می گردد.در انتها لجن مرده در مخزن ته نشینی از طریق اسکروپرس خشک می گردد.

ذخیره لجن و اسکروپرس درپساب آشپزخانه صنعتی

پس از تصفیه بیولوژیکی پساب آشپزخانه صنعتی ، پساب تصفیه شده وارد مخزن ته نشینی قیفی شکل

می­ گردد. در این قسمت لجن­ ها و میکروارگانیسم­ هایی که بر روی سطح مخزن جمع شده است به وسیله ایرلیفت جمع­ آوری شده و دوباره به مخزن هوادهی برگشت داده می­ شود.

مقداری از لجن­ هایی که در انتهای مخزن قیفی شکل جمع می­ شود با استفاده از ایرلیفت در مخزنی

جمع­ آوری می گردد.

لجن های جمع شده در کف مخزن قیفی به یک عدد مخزن پلی اتیلن منتقل می شود و از آنجا وارد سیستم اسکروپرس می گردد. لجن وارد شده به اسکروپرس کاملا به وسیله های دیسک های موجود فشرده شده و لجن خشک شده خارج می گردد.

شرکت پیوندآب سپاهان با بهره گیری از مشاوران فعال آماده بازدید و خدمت رسانی از تصفیه خانه پساب  صنعتی درهمدان – آب خاکستری درهمدان -تصفیه پساب بیمارستانی درهمدان-پساب دامداری درهمدان می باشد.