کارفرما:شرکت گاز اصفهان

محل پروژه:اصفهان قهدریجان

ظرفیت :5متر مکعب در شبانه روز

شرح کار:این پکیج جز اولین پکیج های ساخته شده با فرآیند SBR در ایران می باشد.این سیستم با کارایی بالا واستهلاک بسیار پایین همچنان به کار خود ادامه میدهد

در صورت کنترل هوشمند  PLCو ابزار دقیق مناسب توانسته نیاز کارفرما کاملا برطرف کند.

از مزایای این سیستم:

نمایش کامل کارکرد پمپ ها و تجهیزات و مدیریت آنها

هماهنگ کردن دبی پساب (از نیم تا 7 مترمکعب در روز)

تخلیه اتومات لجن مازاد

ساده بودن طراحی و انحصاری نبودن قطعات(همه قطعات در بازار موجود است)

قابلیت نصب دستگاه کنترل از راه دور و مانیتورینگ از راه اپلیکیشن موبایل