تصفیه خانه آبکاری چالاک قطعه سپاهان

این تصفیه خانه جهت تصفیه پساب خروجی از واحد آبکاری به میزان حدود 5 مترمکعب در روز طراحی و ساخته شده است. روشی که جهت تصفیه توسط این شرکت اجرا شده است تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی می باشد.

با توجه به آزمایشات انجام شده مهم ترین فلزات سنگین در پساب این کارخانه مربوط به سیانور و کروم می باشد که با استفاده از این روش به میزان 80 تا 90 درصد حذف می گردد.

روش تصفیه آبکاری:

ابتدا پساب آبکاری به یک عدد سپتیک که به صورت بتنی بوده و داخل زمین می باشد وارد شده و از طریق پمپ لجن کش وارد مخزن پلی اتیلن می شود در این مخزن به وسیله دوزینگ پمپ مواد شیمیایی تزریق شده و به وسیله میکسر مخلوط می گردد.

سپس پساب از انتهای مخزن به صورت ثقلی وارد مخزن دیگری شده که در آن جا به وسیله منعقده کننده لخته تشکیل می گردد سپس لخته ها داخل مخزن قیفی شکل ته نشینی شده و روآب پس از عبور از فیلتر شنی وارد مخزن ذخیره نهایی شده و جهت ورود به تصفیه خانه شهرک صنعتی آماده می گردد.

مراحل تصفیه پساب چالاک قطعه

 • مخزن متعادل ساز
 • انعقاد و لخته سازی
 • ته نشینی
 • فیلتر شنی-کربنی
 • ذخیره سازی
 • پکیج ساخت مواد شیمیایی

در این کارخانه یک عدد سپتیک به حجم حدود 60 مترمکعب قرار گرفته است. این مخزن مسقف بوده و بر روی سقف آن تصفیه خانه احداث گردیده است. پساب خروجی از کارخانه وارد این مخزن بتنی شده و پس از متعادل شدن به وسیله یک عدد پمپ لجن کش پساب وارد مخزن 2000 لیتری جهت انعقاد و لخته سازی می گردد.

پمپ لجن کش موجود در این مخزن دارای سیستم برگشتی می باشد به این صورت که جهت کاهش دبی خروجی از این پمپ شیر برگشتی باز شده و دبی را کاهش می دهیم. همچنین یک عدد شیر قبل از ورود به مخزن منعقد کننده جهت تنظیم بهتر دبی قرار داده می شود. 

انعقاد و لخته سازی

پس از اینکه پساب درآبکاری وارد مخزن 2000 لیتری می شود همزمان میکسر این مخزن شروع به حرکت کرده و دوزینگ پمپ های تزریق PAC و سدیم سولفید شروع به تزریق می نمایند.

با توجه به اینکه دو مخزن بو وسیله لوله 63 به یکدیگر متصل هستند پساب به مخزن 2000 لیتری دوم منتقل شده تا پساب در دو مخزن متعادل گردد. همزمان با حرکت میکسر اول، میکسر دوم هم شروع به حرکت کرده و با دور آرام پلی الکترولیت تزریقی را مخلوط کرده و باعث لخته شدن لجن می گردد.  

آبکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخزن ته نشینی

 • پس از انعقاد و لخته سازی پساب از طریق سریز وارد مخزن ته نشینی می گردد. در این مخزن پساب به آرامی وارد قیف شده و پس از زمان ته نشینی اجسام درشت ته نشین شده و پساب تصفیه شده از طریق سریز وارد مخزن 2000 لیتری نهایی جهت ذخیره می گردد.
 • در پایین این مخزن یک عدد شیر قرار داشته که بستگی به میزان لجن هر روز تخلیه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخزن ذخیره در آبکاری:
 • پس از ته نشینی پساب وارد مخزن ذخیره شده و با بالا آمدن لول سنج پمپ متصل به مخزن روشن شده و پساب تصفیه شده از فیلتر شنی و کربنی عبور کرده و وارد شبکه فاضلاب شهرک می گردد.
 • یک عدد شیر نمونه گیری در این مسیر جهت برداشت نمونه قرار داده شده است.
 • یک عدد شیر قبل از پمپ قرار داده شده که در صورت نیاز به شستشو باز گشته و تخلیه می گردد

فیلتر شنی-کربنی

 • جهت بهبود و شفافیت پساب تصفیه شده پس از طی مرحله آخر پساب وارد فیلتر کرن-شنی می گردد.
 • جنس این مخزن FRP بوده و به وسیله یک عدد شیر سه طرفه کنترل می گردد.

زمانی که شیر در حالت FILTER باشد فرآیند فیلتراسیون انجام می شود. لازم است هفته ای یکبار زمانی که پساب به مقدار کافی در مخزن ذخیره وجود داشته باشد فرآیند backwash انجام گیرد. این عمل با چرخش شیر بر روی مخزن فیلتر انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت مشاوره و راهنمایی وآزمایشات مربوطه از کارخانه تولید پساب آبکاری شما ،مشاوران ما در شرکت پیوندآب سپاهان  آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.