آشغالگیر

آشغالگیر صفحه ای متشکل از چندین میله است که در فاصله معینی از یکدیگر قرار گرفته اند که در مسیر عبور فاضلاب نصب می شود. مواد جامد معلق در حال تصفیه مانند تکه های چوب، بطری ها، شاخ وبرگ درختان ، مدفوع ، چربی های درشت و … به دلیل برخورد با این صفحه نمی توانند وارد سایر واحد های تصفیه شوند.

در برخی از نمونه ها از صفحات توری برای جلوگیری از عبورآشغال در آب استفاده می شودو در کانال ورودی فاضلاب یا آب در زوایای 30 تا 45 درجه و یا عمود بر سطح کانال و حداکثر عمق 2 مترنصب می شود.
هدف اصلی از نصب آن به عنوان اولین واحد عملیاتی در تصفیه خانه حفاظت از پمپ ها و سایر تجهیزات تصفیه خانه و جلوگیری از گرفتگی لوله ها و اختلال در کار سایر واحدها می باشد.

آشغالگیر

انواع آشغالگیر

  1. آشغالگیر درشت
  2. آشغالگیر متوسط
  3. آشغالگیر ریز
  4. نواری یا تسمه ای یا زنجیری
  5. دیسکی
  6. آشغالگیر درام
  7. میکرو

هرچه مقدارآنها در پشت میله ها بیشتر شود، پس زدن مواد آلی در فاضلاب سبب ته نشین نشدن این مواد گشته و غلظت اکسیژن محلول کاهش می یابد. در نتیجه سبب بالا رفتن غلظت BOD در فاضلاب و ایجاد شرایط سپتیک می شود .

صافی در آشغالگیر

از صافی ها برای جایگزینی مخازن ته نشینی اولیه برای صرفه جویی درهزینه های ساخت و ساز بالاتر استفاده می شود. همچنین می تواند بار مواد جامد معلق را در فرآیندهای تصفیه را کاهش دهد.
آشغالگیر ها هم به صورت دستی و هم به صورت مکانیکی استفاده می شوند و تفاوت آن ها در نوع جمع آوری آشغال از روی میله یا صفحه مشبک است. در نوع دستی اپراتورهای انسانی این وظیفه را بر عهده دارند.

شرکت پیوندآب سپاهان با تکیه بر دانش کارشناسان خود و وجود کارگاه مجهز توانسته اقدام به طراحی و ساخت انواع آشغالگیرها فعالیت نماید.شایان ذکراست کلیه مراحل ساخت مطابق با استاندردهای بین المللی انجام خواهد گرفت و تیم کنترل کیفیت شرکت ما بر تمامی موارد نظارت خواهند داشت.