حذف فلزات سنگین فاضلاب اراک:

براساس آمار و اطلاعات کشوری حدود 2درصد از منابع آبی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. آب مصرفی در صنعت معمولا جهت خنک سازی و یا شستشو دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه پساب خروجی از کارخانه ها معمولا حاوی فلزات سنگین و خطرناک برای محیط زیست می باشد، جهت استفاده مجدد و یا رها سازی در طبیعت نیازمند تصفیه می باشد. یکی از موثرترین روش های تصفیه پساب صنعتی استفاده از روش ترسیب شیمیایی و منعقد کننده می باشد.

پس از تجربه موفق شرکت فنی مهندسی پیوند آب سپاهان در طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب سپاهان شهر به روش انعقاد و لخته سازی، این شرکت موفق به کسب پروژه طراحی و ساخت تصفیه خانه کارخانه آلوم رول اراک به طرفیت 1250 مترمکعب گردید.

 

حذف فلزات سنگین

 

مشخصات پروژه حذف فلزات سنگین اراک:

کارخانه آلوم رول اراک در 9 کیلومتری شهر اراک و در شهرک صنعتی خیرآباد واقع شده است. با توجه به میزان تولیدات، این کارخانه روزانه حدود 960 مترمکعب فاضلاب تولید نموده که نیازمند تصفیه و استفاده مجدد در کشاورزی و شستشو می باشد. عملکرد اصلی در این کارخانه آبکاری قطعات آلومینیوم به روش تمیزکاری، لکه گیری با استفاده از سود، شفاف سازی و دوده زدایی توسط اسید نیتریک، آندایزینگ در محلول اسید سولفوریک، رنگ آمیزی و در نهایت آب بندی می باشد. جهت جلوگیری از آسیب دیدن قطعات تولید شده این قطعات توسط وان هایی شستشو داده می شوند که باعث ایجاد پساب هایی حاوی آلومینیوم، سولفات و سدیم می شود.

روش تصفیه ترسیب شیمیایی:

با توجه به آزمایشات و آنالیزهای دریافتی مهم ترین مشکل پساب کارخانه آلوم رول وجود فلزات سنگین مانند کروم، آرسنیک، قلع، نیکل، مس و آلومینیوم می باشد. جهت حذف فلزات سنگین از روش های مختلفی مانند ترسیب شیمیایی، تبادل یونی، جذب سطحی، انعقاد و لخته سازی و … استفاده می شود.

جهت تصفیه فاضلاب این کارخانه از روش ترسیب شیمیایی و انعقاد و لخته سازی استفاده می شود، به این صورت که با استفاده از مواد شیمیایی منعقدکننده و لخته ساز که براساس جلسه های کارشناسی تعیین گردیدند فلزات سنگین رسوب نموده و با استفاده از سیستم ته نشینی از پساب جدا شده و توسط فیلتر پرس به صورت توده از لجن خارج می گردند.

لازم به ذکر است در این روش تنظیم PH فاضلاب بسیار مهم می باشد به همین علت واحدی جهت تنظیم PH در این تصفیه خانه طراحی شده است.

شرکت پیوندآب سپاهان با بهره گیری از نیروی متخصص و با تجربه ،آماده خدمت رسانی درامرتصفیه فاضلاب صنعتی اراک،تصفیه ترسیب شیمیایی فاضلاب اراک ، تصفیه تکمیلی فاضلاب اراک و تصفیه فاضلاب بهداشتی اراک و تصفیه فاضلاب بیمارستانی دراراک می باشد.جهت مشاوره به قسمت ارتباط با ما مراجعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر از مرحله بعدی حذف فلزات سنگین،به پروژه تصفیه تکمیلی سپاهان شهر مراجعه نمایید.