فاضلاب دامداری

پسماند های ناشی از دام (گاو ، گوسفند ، بز ، گاومیش ) و طیور ( مرغ و خروس) به عنوان فاضلاب دامداری شناخته می شوند . این فاضلاب تشکیل شده از فضولات ، ادرار ، پساب ناشی از شستشو و خنک سازی دام ها ، شیر دوشیده شده باقی مانده ، ضایعات خوراک و … می باشد . خصوصیات کمی و کیفی فاضلاب دامداری بسته به نوع ، سن و گونه دام ، جیره غذایی و خوراک دام متغیر می باشد ، هم چنین حیوانات غیر نشخوار کننده فاضلاب بیشتری نسبت به حیوانات نشخوارکننده نظیر گاو تولید می کنند زیرا که بدن آن ها توانایی تجزیه و هضم سلولز را ندارد . به طور میانگین سرانه تولید فاضلاب روزانه به میزان 8% وزن هر دام در نظر گرفته می شود . فاضلاب دامداری از نظر بار آلی جز یکی از آلوده ترین فاضلاب ها محسوب می شود به این منظور که BOD  در حدود 3000 تا 6000 ، TSS,COD و کدورت بالایی را دارا می باشد ، همچنین به علت داشتن منشا حیوانی ، عناصر آلی قابل تجزیه پذیری زیستی نظیر فسفر ، نیتروژن و پتاسیم را شامل می باشد . تفاوت آلاینده های فاضلاب دامداری با سایر صنایع این است که باقی مانده شیر وارد شده به فاضلاب کربوهیدرات ، پروتئین و چربی را وارد فاضلاب می کند ، از طرفی آب ناشی از شستشوی دام ها انگل ، باکتری و میکروب های موجود بر روی بدن دام را وارد فاضلاب می کند و هم چنین ادرار دام حاوی مواد دارویی نظیر آنتی بیوتیک ها می باشد که بر بار آلودگی فاضلاب می افزاید.

جهت تصفیه فاضلاب دامداری معمولا از سپتینک تانک جهت یکنواخت سازی فاضلاب استفاده می شود ، پس از ایجاد تعادل در جریان و بار آلی فاضلاب به منظور حذف دانه و ذرات درشت موجود دانه گیری و آشغالگیری انجام می شود ، تصفیه بیولوژیکی در فاضلاب دامداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد لذا  فاضلاب می تواند تحت فرآیند های تصفیه بیهوازی و هوازی متنوعی نظیر لاگون های هوازی و بیهوازی قرار  بگیرد ، در صورت نیاز می توان از اکسیداسیون و یا انعقاد و لخته سازی و افزودن مواد شیمیایی استفاده نمود. در نهایت فاضلاب وارد فاز ته نشینی شده ، زلالسازی  اتفاق می افتد و گندزدایی به منظور از بین بردن مواد بیماریزا موجود در فاضلاب انجام می شود. لجن های حاصل شده از دانه گیری و آشغالگیری و هم چنین ته نشینی اولیه و ثانویه در حوضچه لجن جمع آوری شده و میتوان با آبگیری ، هضم و فیلتراسیون از لجن تولید شده جهت ساخت کود و کمپوست و استفاده در دیگر صنایع استفاده نمود . پساب تصفیه شده فاضلاب دامداری عموماً وارد چاه های جذبی شده و یا جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.