فاضلاب لبنی:

فاضلاب لبنی با مقادیر بالای COD,BOD شناخته می شود.پساب این فاضلاب شامل مواد متنوعی چون ترکیبات آلی و غیر آلی،کربن،نیتروژن،فسفرها و کلریدها و سولفیدها،چربی و روغن می باشد.محتوای بالای موادآلی در جریان های فاضلاب این صنایع موجب مشکلات بسیاری در سیستم های جمع آوری فاضلاب محلی می شود و اثرات زیست محیطی مخربی بر روی منابع آبی که در آنها تخلیه می گردد دارد.از ویژگی های فاضلاب این صنایع، می توان به دمای نسبتا بالا،محتوای زیاد مواد آلی و گستره وسیع PHاشاره کرد..

کدام روش برای تصفیه فاضلاب لبنی بهتر است؟

تصفیه فاضلاب لبنی به روش های مکانیکی ،فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی امکان پذیر است .روش های تصفیه مکانیکی نیاز به متعادل سازی تغییرات جرمی وحجمی جریان دارند. از طرفی این روش ها تنها بخشی از جامدات معلق را کاهش می دهد.فرآیندهای فیزیکوشیمیایی برای حذف ترکیبات امولسیونی موثر است.اما افزودن معرف ها هزینه تصفیه را افزایش میدهد و از طرف دیگر مقدار حذف CODدر این دست روش ها کم است.

طی تحقیقات مشخص شده است که روش های تصفیه بیوژیکی برای تصفیه این صنایع مناسب ترین روش ها هستند.

فاضلاب لبنی

 

تصفیه بیولوژیکی به دو روش هوادهی و بی هوازی انجام می پذیرد.روش های هوازی مانند: لاگون های هوادهی،لجن فعال،صافی چکنده و فیلتر های بی هوازی بعضی از روش های تصفیه بی هوازی هستندکه در تصفیه فاضلاب این صنایع به کار گرفته می شود.

شرح کار پروژه تصفیه فاضلاب لبنی شرکت پیوندآب سپاهان:

شرکت پیوندآب سپاهان در زمستان سال 96 پروژه تصفیه فاضلاب کارخانه تولید شیرخشک شرکت کیمیای وحدت اسپادانا واقع در اصفهان-شهرک صنعتی بزرگ با ظرفیت500 مترمکعب در روزرا به بهره برداری رسانید.

کارخانه تولید شیرخشک و فراورده های لبنی که پروژه به صورت EPC انجام شد.و فرآیند تصفیه فاضلاب به صورت لجن فعال،

بی هوازی(UASB)و هوازی (IFAS) انجام گردید و نتیجه آن استاندارد خروجی تخلیه آب سطحی را به خود اختصاص داد.

 چرا تصفیه بی هوازی ؟4

از میان روش های هوازی و بی هوازی ،معمولا تصفیه بی هوازی ترجیح داده می شود.مقدارCODدر جریان های مختلف فاضلاب های لبنی بسیار متنوع است،به علاوه گرم بودن این جریان ها آنها را برای تصفیه بی هوازی ایده آل می کند. و عدم نیاز به هوادهی ،مقدار کم لجن مازاد و نیاز به مساحت کم مزایای دیگر روش های بی هوازی نسبت به روش هوازی است.

 

جهت مشاوره و طراحی و ساخت تصفیه فاضلاب لبنی درتهران وکرج واهواز و اراک وشیراز و…. با مشاوران متخصص ما در شرکت پیوندآب سپاهان تماس حاصل فرمایید.