تصفیه فاضلاب (راکتورIFAS) پارک کوهسار تهران

شرکت فنی مهندسی پیوند آب سپاهان جهت تصفیه پساب بهداشتی خروجی از دستشویی های پارک تفریحی کوهسار تهران (منطقه 5 )از سیستم تصفیه به روش راکتورIFAS استفاده نموده است. ظرفیت پیش بینی شده جهت تصفیه حدود 7 مترمکعب در روز می باشد.

فرآیند راکتورIFAS نوعی فرآیند لجن فعال است که در آن علاوه بر رشد معلق، باکتری ها می توانند با چسبیدن بر روی یک سطح (مدیا) رشد چسبیده نیز داشته باشند.

به همین دلیل به فرآیند راکتورIFAS  فرآیند دوگانه نیزگفته می شود چراکه در این سیستم هم رشد معلق و هم رشد چسبیده صورت می پذیرد.

 

مزایا سیستم ( راکتورIFAS ) :

– متوسط کاهش میزان COD در این راکتور،95درصدمی‌باشد.

– به‌دلیل ساختار راکتورمورداستفاده،این روش قدرت پاکسازی به‌ مراتب بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد.

– زمان نگهداری فاضلاب درراکتوربین ۴ تا 8 ساعت می‌باشد.

– پیاده‌سازی روش تصفیه فاضلاب راکتورIFAS نسبت به روش‌های قدیمی نیاز به فضای فیزیکی به‌مراتب کمتری دارد.  غلظت توده بیولوژیکی (MLSS)در فرآیند لجن فعال معمولا 5000-1000 گرم برمترمکعب است. این درحالی است که مقدار توده بیولوژیکی در مدیاها 20000-10000 گرم در مترمکعب می باشد.

بنابراین چنانچه بخشی از مخزن هوادهی با مدیاها پرشود، غلظت توده بیولوژیکی در واحد حجم مخزن هوادهی قابل افزایش بوده و بدین ترتیب می توان حجم مخزن هوادهی را کوچکتر کرد.

– در راکتورIFAS از هیچ‌گونه دستگاه‌های مکانیکی و یا الکترومکانیکی پیچیده استفاده نمی‌شود.

– هزینه نگهداری سیستم‌های تصفیه فاضلاب راکتورIFAS بسیار ناچیز است.

راکتور IFAS

تصفیه فاضلاب به این روش با هدف ترکیب مزایای با روش های بستر ثابت (Fixed Film) و لجن فعال (Activated Sludge) در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است.

فرایند بستر ثابت، پایداری و مقاومت بالایی را در مقابل شوک های آلی و هیدرولیکی فاضلاب از خود نشان می دهد. نتایج کارکرد این سیستم نیز نشان می‎دهد که استفاده از این دو فرایند افزایش راندمان تصفیه فاضلاب را به دنبال دارد. به همین دلیل استفاده ازاین سیستم معمولاً به عنوان یکی از گزینه های افزایش ظرفیت تصفیه‎ خانه‎ فاضلاب مطرح می‎ شود.

سیستم طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی پیوند آب سپاهان پس از طراحی و ساخت به پارک کوهسار تهران انتقال یافت.