کارفرما: کارخانه کیک و کلوچه طعم آفرین اسپادانا

محل پروژه :اصفهان

مدت پروژه:6 ماه

شرح کار:تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه طی فرآیند بی هوازی و هوازی