کارفرما:شرکت سنا پروتئین اصفهان

محل پروژه : شهرک صنعتی نجف آباد

نوع پساب: ضایعات مواد گوشتی و پروتئینی

زمان تحویل :30 روز کاری

شرح کار:طراحی و نصب  تصفیه فاضلاب به ظرفیت 20 متر مکعب در روز

نوع فرآیند:راکتور بی هوازی UABR و فرآیند هوازی MBBR