تصفیه فاضلاب بهداشتی اداره پسماند استان اصفهان به روش IFAS

سازمان پسماند اصفهان زیر نظر شهرداری اصفهان در سال 97 اقدام به تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 20 متر مکعب به صورت فلزی  به روش IFAS کرد که مدت پروژه 4 ماه بعد از عقد قرارداد می باشد.

IFAS

فرایند تصفیه سازمان پسماند استان اصفهان شامل مراحل ذیل می باشد:

1-راکتور هوازی به روش IFAS

2-مخزن ته نشینی

3-مخزن کلرزنی

شرح فرایند:

سیستم IFAS طراحی شده توسط شرکت پیوند آب سپاهان از دو قسمت تشکیل شده است

  • بخش هوازی بیولوژیک
  • بخش ته نشینی

 

در این سیستم فاضلاب از مخزن سپتیک مجاور پکیج در زیر زمین به وسیله پمپ به پکیج منتقل می گردد. کنترل ورودی این فاضلاب به وسیله سطح سنج کنترل می گردد. فاضلاب ورودی از سپتیک وارد قسمت هوازی بیولوژیک می گردد و با گذراندن زمان ماند در حدود 10 ساعت، میزان الودگی آلی و بیولوژیکی کاهش می یابد. فاضلاب از مخزن اول به مخزن دوم منتقل می گردد. در مخزن بیولوژیک به منظور افزایش سطح تماس و همچنین کنترل لجن های معلق به منظور جلوگیری از ورود لجن ها به مخزن ته نشینی و کاهش بار فرایند ته نشینی از مدیا پلیمری استفاده شده است.

در مخزن دوم که به شکل قیف ساخته شده است با در نظر گرفتن زمان ماند مشخص ، باعث ته نشینی ذرات معلق لجن می گردد که خود باعث کاهش کدورت فاضلاب و شفاف نمودن آب خروجی از این فرایند می گردد.

آب خروجی از فرایند تصفیه با استفاده از فرایند کلر زنی گند زدایی می گردد. مخزن گند زدایی پلی اتیلنی به همراه یک پمپ تزریق کلر در مجاور دستگاه تعبیه شده است.

آب خروجی از فرایند تصفیه وگند زدایی با استفاده از فرایند کلر زنی در مخازن زمینی حفر شده در مجاور پکیج ذخیره می گردد.

 

 

مزایای سیستم تصفیه به روش IFAS

این سیستم­ ها دارای مزایای گسترده­ تری نسبت به رشد معلق هستند. این سیستم ­ها در برابر شوک بارگذاری آلی و هیدرولیکی مقاومت بیشتری را از خود نشان می­دهند.

افزودن زیست توده با رشد چسبیده در مخزن هوادهی، با اهداف زیر صورت می­گیرد

  • افزایش زیست توده فعال در مخزن هوادهی
  • افزایش زمان ماند سلولی (سن لجن)
  • افزایش بازده تصفیه و بار گذاری آلی به سیستم تصفیه

 

لازم به ذکر است خروجی پساب پس از بارها آزمایش COD،زیر 30 میلیگرم بر لیتر گزارش شده است.