پروژه تصفیه آب خاکستری استخر ورزشگاه هرات(یزد)

جهت تصفیه آب خاکستری خروجی از دوش های استخر ورزشگاه هرات در فاصله حدود 200 کیلومتری یزد از سیستم تصفیه آب خاکستری باظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز که شامل تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی می باشد ،استفاده گردیده است.

 

مراحل تصفیه به شرح ذیل می باشد:

 

1-متعادل ساز به همراه هوادهی و آشغالگیر

2-مخزن تزریق مواد شیمیایی و لخته سازی

3-مخزن ته نشینی ثانویه یا زلال ساز

4-مخزن ذخیره پساب تصفیه شده و متعادل سازی

5-فیلتر شنی

6-گندزدایی با استفاده از کلر

7-مخزن ذخیره نهایی

 

متعادل ساز به همراه هوادهی و آشغالگیر

فاضلاب خروجی از دوش های استخر ورزشگاه شهرستان یزد به ظرفیت  15 مترمکعب در روز وارد مخزن کاروگیت می گردد.

پس از ورود پساب به این مخزن هوادهی با استفاده از لوله های هوا در انتهای مخزن آغاز شده و به وسیله دو پمپ کفکش به مخزن انعقاد و تصفیه شیمیایی وارد می گردد.

لازم به ذکر است ذرات درشت به وسیله آشغالگیر جداشده و از پساب خارج می گردد.

 

مخزن تزریق مواد شیمیایی و لخته سازی

پس از هوادهی، فاضلاب به وسیله لوله به مخزن پلی اتیلن عمودی جهت تزریق مواد شیمیایی و انعقاد وارد می گردد.

در این مخرن یک لاین هوا جهت مخلوط نمودن مواد شیمیایی و فاضلاب قرار داده شده است.

یک عدد دوزینگ پمپ به صورت متناوب مواد شیمیایی PAC را از مخزن 250 لیتری به این مخزن تزریق می نماید.

 

مخزن ته نشینی ثانویه یا زلال ساز

پس از تزریق مواد شیمیایی فاضلاب وارد مخزن ته نشینی عمودی از جنس کاروگیت می گردد در این مخزن پس از ایجاد زمان ماند کافی (حدود 2 ساعت) لخته های ایجاد شده به وسیله شیر تخلیه از مخزن خارج و وارد فاضلاب می گردد.

همچنین این مخزن باعث ته نشینی ذرات معلق لجن می گردد که خود باعث کاهش کدورت و شفاف نمودن آب خروجی می گردد.

پس از اتمام ته نشینی فاضلاب به وسیله یک لوله از میانه مخزن به مخزن دیگر جهت ورود به فیلتر شنی انتقال می یابد.

 

مخزن ذخیره پساب تصفیه شده متعادل سازی

پس از ته نشینی پساب تصفیه شده در این مخزن ذخیره شده وبا بالا آمدن فلوتر موجود در این مخزن پمپ قبل از فیلتر شنی شروع به کار می نماید و پساب تصفیه شده را وارد فیلتر شنی می نماید.

فیلتر شنی

جهت حذف ذرات معلق باقی مانده پساب تصفیه شده از فیلتر شنی عبور کرده و وارد مخزن ذخیره نهایی می گردد

گندزدایی با استفاده از کلر

قبل از ورود فاضلاب تصفیه شده به مخزن ذخیره سازی نهایی کلر به وسیله دوزینگ پمپ از یک مخزن پلی اتیلنی 100 لیتری به داخل خط لوله خروجی از فیلتر شنی تزریق می گردد.

لازم به ذکر است بلافاصله پس از فعال شدن پمپ خشک موجود قبل از فیلتر شنی دوزینگ پمپ شروع به کار نموده و عملیات تزریق کلر را انجام می دهد.

 

مخزن ذخیره نهایی

پس از کامل شدن چرخه تصفیه آب خاکستری خروجی از دوش های ورزشگاه خاتم یزد،پساب تصفیه شده به صورت ثقلی به مخزن ذخیره نهایی از جنس کاروگیت وارد می گردد.

با بالا آمدن فلوتر موجود در این مخزن پمپ کفکش شروع به کار نموده و آب را جهت استفاده در آبیاری و کشاورزی منتقل می نماید.