تصفیه فاضلاب بهداشتی

یکی از ارزان ترین وعملی ترین روش برای کاهش مصرف آب،بازچرخانی آب وتصفیه فاضلاب ها،تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد.

بیش از 90%فاضلاب هادرکشورماتصفیه نمی شود. این فاضلاب شامل آب دستشویی وحمام و آشپزخانه وشستشو منازل ومعابرمی باشدکه پس ازتصفیه به راحتی برای شستشوحیاط و آبیاری فضای سبزو خنک کردن دستگاه های صنعتی قابل استفاده است.

 

درتصفیه فاضلاب بیمارستان ها عمدتااز دستشویی هاوآشپزخانه ها و کلیه آب های مصرفی، استفاده شده وبه آب قابل استفاده جهت آبیاری و شستشوی محوطه بیمارستان ها تبدیل شده که این کارتاحدزیادی ازبه هدر رفتن آب وکم کردن حجم آب مصرفی بیمارستان کمک شایانی کرده است.

از این جهت،شرکت ما درتصفیه فاضلاب بیمارستان ها جزشرکت های موفق درسطح کشورهمراه با نمونه کارهای متعدد، بیمارستان خاتم الانبیا نطنز و بیمارستان فاطمه الزهرا شیراز می باشد.

 روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

 این تصفیه عمدتا بر اساس روش های بیولوژیکی است که بسیار ارزان ودوستدار محیط زیست می باشدکه امروزه بیشتربا استفاده از انواع فرآیند SBR,MBBR,IFAS,EAAS انجام میگردد.

شرکت پیوندآب سپاهان بابیش از 15 سال سابقه درخشان دانش لازم درزمینه طراحی وساخت تصفیه فاضلاب بهداشتی،شهری و بیمارستانی با انواع این روش ها در دبی های مختلف را داراست. 

قاضلاب بهداشتی

چرا تصفیه فاضلاب بهداشتی؟

  1. جزفاضلاب های سبک محسوب می شود وتصفیه آن به سطح مطلوب عملی ومقرون به صرفه می باشد.
  2. این کارتاحدزیادی ازبه هدر رفتن آب وکم کردن حجم آب مصرفی ملک و بیمارستان و شرکت ها و زندان ها و آرامستان ها جلوگیری می کند.
  3. در تصفیه این فاضلاب،ما از آشغالگیر های ساخت خود شرکت استفاده می کنیم.