فرآیند تصفیه فاضلاب دامداری شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود دامداری تربت حیدریه

تصفیه پساب دامداری:

شرکت پیوندآب سپاهان در سال 96 اقدام به  احداث تصفیه خانه پساب دامداری شرکت دامپروری بینالود با ظرفیت 200 مترمکعب درشبانه  روز به روش MBBR کرد و در سال 97 به بهره برداری رسید.

 

مشخصات کیفی پساب دامداری (ورودی)

ردیف متغیر میانگین فاضلاب خام
1 COD 7500
2 BOD 3500
3 TSS 1500
4 Oil &Grease 50
5 TDS 1200

     

 

 

 

 

 

 

 


اجزا تشکیل دهنده تصفیه خانه پساب دامداری:

  • آشغالگیر(Screening)
  • متعادلساز (Equalization tank)
  • ایستگاه پمپاژ (Pumpage Station)
  • مخزن ته نشیتی اولیه و تزریق مواد شیمیایی(Primary Sedimentation)
  • مخزن بی هوازی (UASB)
  • تصفیه بیولوژیکی MBBR
  • گندزدایی (Disinfection)
  • فیلتر شنی (Sand filter)

 

1-آشغالگیر:

جهت جداسازی ذرات درشت در تصفیه پساب دامداری، از آشغالگیر استفاده می گردد. آشغالگیرها به دو صورت درشت دانه و ریزدانه وجود دارند. ، این صفحات با دهانه نسبتا بازی از 75 تا 150 میلی متر، قبل از پمپ تعبیه می شوند.

2-متعادلساز  :

ظرفیت این مخزن جهت گرفتن پیک فاضلاب ورودی می باشد.

3 – ایستگاه پمپاژ:

جهت انتقال پساب دامداری خام به واحد تصفیه شیمیایی (پکیج)

4 – ته نشینی اولیه :

جهت جداسازی مواد جامد قابل ته نشینی قبل از سیستم هوادهی از ته نشینی استفاده شده است.

ته نشینی با مواد شیمیایی:

جهت جداسازی و ته نشینی سریع ذرات معلق در پساب دامداری از مواد شیمیایی استفاده شده است. در این قسمت جریان خروجی زلال بوده و ذرات به صورت لخته هایی منعقد و ته نشین می گردند.

5-   فرایند بی هوازی:

یکی از راکتورهای مورد استفاده در فناوری تصفیه بیهوازی، راکتور بی هوازی پتو لجن با جریان بالا رونده (UABR) است. فاضلاب ورودی پس از توزیع از کف راکتور و عبور از میان یک پتوی لجن (این لایه ، از باکتری های بی هوازی تشکیل شده است، همچنین ساختار صفحه مانندشان نشان دهنده چگالی بالای بیومس است) به سمت بالا حرکت می کند.

جهت تصفیه بی هوازی از 6 راکتور UABR استفاده شده است.

 

6-  فرایند تصفیه هوازی:

در این سیستم به منظور تجزیه مواد آلی ناپایدار و تصفیه فاضلاب، از روش تصفیه بیولوژیکی لجن فعال رشد چسبیده معلق (Moved Bed Bio Reactor) استفاده می گردد. در این روش با پرکردن 40% از حجم مخازن هوادهی توسط پکینگهای معلق و با تامین اکسیژن لازم به منظور رشد میکروارگانیزم ها، مواد آلی موجود در فاضلاب توسط میکروارگانیزم ها مصرف شده و بار BOD5 فاضلاب کاهش می یابد. هدف از بکارگیری مدیا یا پکینگ معلق در حوض هوادهی این است که با رشد میکروارگانیسم بر روی این بسترها میزان سطح تماس فاضلاب و میکروارگانیسم ها را افزایش داده و بنابراین راندمان تصفیه فاضلاب بطور چشمگیری افزایش می یابد و از طرفی استفاده از مدیا به دلیل سطح ویژه بالایی که دارد منجر به کاهش حجم مخزن هوادهی و کوچک تر شدن اندازه پکیج در مقایسه با سایر سیستم های لجن فعال می شود.  در فرایند تصفیه فاضلاب دامداری از روش هوادهی به وسیله مدیا معلق و دیفیوزر استفاده شده است.

 

7- واحد گندزدایی در پساب دامداری:

جهت حذف اورگانیسم های بیماری زا در پساب دامداری ،از گندزدایی استفاده می گردد. جهت گندزدایی از سه روش کلر، ازن و uv استفاده می گردد. جهت ضد عفونی از کلر استفاده گردیده است.

 پساب دامداری بینالود

8-فیلتر شنی:

فیلترشنی رایج ترین نوع فیلتر مورد استفاده در پکیج پساب دامداری می باشندکه با ایجاد سرعت مناسب برای فیلتراسیون، تصفیه ای ایده آل را فراهم می سازد. در هنگام تصفیه، آب کثیف از لوله ورودی وارد فیلتر می­شود. فشار پمپ و نیروی جاذبه، آب را از درون شن به سمت پایین هدایت می­کند و شن و ماسه های ریز هرگونه آشغال و مواد زائد را از آب می­گیرند. در پایین فیلترشنی نازل هایی با سوراخ های بسیار ریز وجود دارد که اجازه عبور شن و ماسه را نخواهند داد اما آب از داخل این نازل ها عبور می کند. در زیر مخزن، آب تصفیه شده از لوله خروجی خارج می شود. فیلتراسیون دانه‌ای یک روش فیزیکی و با قدمتی طولانی برای حذف ذرات معلق موجود در آب به شمار می‌آید.