مهم‌ترین منابع آب‌ خاکستری در خانه‌ها

به ترتیب اولویت میزان تولید در یک خانوار ۴ نفره و مدت یک هفته با الگوی مصرف ایران

 • استحمام (۴۰ درصد)

 • شستشوی ظروف بدون ماشین ظرفشویی (۲۰ درصد)

 • شستشوی لباس با ماشین رختشویی (۱۸ درصد)

 • شستشوی دست، صورت، مسواک زدن و… (۱۲ درصد)

 •  آبیاری گل‌ها و گیاهان آپارتمانی (۱۰ درصد)

 

مزایای استفاده از آب خاکستری را می توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود:

 • صرفه جویی قابل توجه در حجم آب مصرفی و بازیافت بهینه آب مصرف شده

 • افزایش 50 درصد ظرفیت آبیاری بدون صرف هزینه های اضافی

 • محدود کردن و کاهش هزینه های تخلیه چاه های جذبی

 • بهبود وضع زندگی مردم و کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها

 • عدم گرفتگی لوله ها به دلیل غلظت پایین مواد آلی

 • ارزان و به صرفه بودن سیستم

 • اقتصادی بودن طرح

 

توجه به نکات زیر هنگام بهره برداری و استفاده از آب خاکستری حائز اهمیت است:

 • آب خاکستری آشامیدنی نیست .

 • آب خاکستری را نباید روی قسمت های مختلف گیاه افشانه کرد و همچنین برای آبیاری گیاهان و سبزیجات روی زمین استفاده نمود .

 • با آب خاکستری تصفیه نشده نباید آبپاشی کرد، بلکه سیستم آبیاری باید زیرسطحی باشد .

 • آب خاکستری را نباید ذخیره کرد. بین مقدار آب خاکستری تولیدی و زمین کشاورزی باید توازن برقرار نمود

 • آب خاکستری داغ نباید وارد زمین کشاورزی شود .

 • شرایط لازم برای خاک را باید ایجاد کرد و مقدار مورد نیاز کود، قبل از استفاده از آب خاکستری باید در زمین ریخت .